NO EN Logg inn

I forbindelse med omlegging til nytt domene/nettadresse vil Publiseringskanaler være utilgjengelig fredag 15. oktober fra kl. 17.00.

Climate Dynamics

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Climate Dynamics

p-ISSN:

0930-7575         Periode: [1986 .. ]

e-ISSN:

1432-0894         Periode: [1996 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

http://link.springer.de/link/service/journals/[..]

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

7560

NPI Fagfelt:

Geofag

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Springer Nature-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Bjørknes Høyskole
Folkehelseinstituttet
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt for Energiteknikk
Meteorologisk institutt
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole - Biblioteket
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset Østfold HF
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 1 0.35 1.448
2019 1 1.4232 4.0615
2018 1 2.4404 4.7852
2017 1 3.8875 7.3309
2016 1 2.0056 4.8667
2015 1 2.9333 5.4618
2014 1 1.5547 1.5547
2013 1 2.475 2.475
2012 1 1.51 1.51
2011 1 4.3 4.3
2010 1 1.18 1.18
2009 1 2.87 2.87
2008 1 1.94 1.94
2007 1 0.25 0.25
2006 1 1.04 1.04
2005 1 0.0 0.0
2004 2 1.113 3.339
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
I would like to recommend Climate Dynamics as a level 2 journal. This journal has equivalent international standing to Journal of climate, which is ranked as level 2. It has also greater international recognition than Tellus A and QJRMS, both of which are listed as level 2 journal.

The following summary is from the Thomson Reuters Web of Science/Clarivate Analytics for 2017, 2016, 2015
(http://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalHomeAction.action?pg=JRNLHOME&categoryName=METEOROLOGY%20%26%20ATMOSPHERIC%20SCIENCES&categories=QQ)


Journal of Climate
No. citations 47,036; 41,245; 38,330
Impact factor 4.661; 4.161; 4.850

Climate Dynamics
No citations 17,023; 15,226; 13,642
Impact factor 3.774; 4.161; 4.708

QJRMS
No citations 16,676; 15,798; 14,502
Impact factor 2.978; 3.44; 3.669

Tellus A
No citations 2,798; 2,580; 2,509
Impact factor 1.708; 1.635; 1.398

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.