NO EN Logg inn

Journal of African Earth Sciences (Nedlagt 1993, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of African Earth Sciences

p-ISSN:

0899-5362         Periode: [1988 .. 1993]

Utgiverland:

Nederland

URL:

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescri[..]

Etterfølgere:

Journal of African Earth Sciences

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

2735

NPI Fagfelt:

Geofag

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Ingen nivå-/publiseringshistorikk

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.