NO EN Logg inn

Geofluids

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Geofluids

p-ISSN:

1468-8115         Periode: [2001 .. 2009]

e-ISSN:

1468-8123         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14688123

Forlag:

John Wiley & Sons

Utgiver:

Wiley and Hindawi

ITAR-kode:

8764

NPI Fagfelt:

Geofag
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-18
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-14
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 1.125 1.5814
2019 1 0.5833 1.2138
2018 1 0.8667 1.6428
2017 1 0.25 0.65
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 1.6333 1.6333
2012 1 0.5 0.5
2011 1 0.9 0.9
2010 1 0.5 0.5
2009 1 0.67 0.67
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.333 0.333
2005 1 0.75 0.75
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.