NO EN Logg inn

APMIS - Journal of Pathologiy, Microbiology and Immunology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

APMIS - Journal of Pathologiy, Microbiology and Immunology

p-ISSN:

0903-4641         Periode: [1988 .. ]

e-ISSN:

1600-0463         Periode: [2003 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Danmark
Storbritannia

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/16000463

Forlag:

John Wiley & Sons

Utgiver:

APMIS

ITAR-kode:

6749

NPI Fagfelt:

Biomedisin
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-13
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-11
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Wiley-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon
Folkehelseinstituttet
Forsvarets forskningsinstitutt
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt For Fredsforskning
Lovisenberg diakonale høgskole
Miljødirektoratet
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør
SINTEF AS
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Vestre Viken HF
Veterinærinstituttet
VID vitenskapelige høgskole
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 1.1 1.4082
2019 1 0.5262 1.7543
2018 1 1.7196 4.5622
2017 1 3.2489 6.9144
2016 1 1.175 2.6243
2015 1 2.4432 5.7772
2014 1 2.5417 2.5417
2013 1 2.0833 2.0833
2012 1 5.93 5.93
2011 1 1.94 1.94
2010 1 2.28 2.28
2009 1 7.02 7.02
2008 1 5.49 5.49
2007 1 3.52 3.52
2006 1 6.383 6.383
2005 1 7.92 7.92
2004 1 4.45 4.45
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.