NO EN Logg inn

Bulletin of The Seismological Society of America (BSSA)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Bulletin of The Seismological Society of America (BSSA)

p-ISSN:

0037-1106         Periode: [1911 .. ]

e-ISSN:

1943-3573         Periode: [ .. ]

Utgiverland:

USA

URL:

http://bssa.geoscienceworld.org/

Utgiver:

Seismological Society of America

ITAR-kode:

7293

NPI Fagfelt:

Geofag
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-13
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-09
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.7571 1.6757
2019 1 0.6625 1.4403
2018 1 0.2 0.5814
2017 1 0.25 0.65
2016 1 0.8333 1.6698
2015 1 0.0 0.0
2014 2 1.0 3.0
2013 2 0.5 1.5
2012 2 0.0 0.0
2011 2 1.06 3.18
2010 2 1.16 3.48
2009 2 0.2 0.6
2008 2 0.0 0.0
2007 2 2.5 7.5
2006 2 0.0 0.0
2005 2 0.7 2.1
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.