NO EN Logg inn

Journal of Medicinal Plants for Economic Development (JOMPED)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Medicinal Plants for Economic Development (JOMPED)

p-ISSN:

2519-559X         Periode: [2017 .. ]

e-ISSN:

2616-4809         Periode: [2017 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sør-Afrika

URL:

https://jomped.org/index.php/jomped

Forlag:

AOSIS

ITAR-kode:

1031135

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig naturvitenskap og medisin
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-03
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-05-03
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1
2019 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.