NO EN Logg inn

Suid-Afrikaanse tydskrif vir natuurwetenskap en tegnologie

Grunnleggende informasjon

Original tittel:

Suid-Afrikaanse tydskrif vir natuurwetenskap en tegnologie

Internasjonal tittel:

South African Journal of Science and Technology

p-ISSN:

0254-3486         Periode: [1982 .. ]

e-ISSN:

2222-4173         Periode: [2011 .. ]

Språk:

Flerspråklig

Utgiverland:

Sør-Afrika

URL:

http://www.satnt.ac.za

Forlag:

AOSIS

ITAR-kode:

1026708

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig teknologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-04-21
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-04-20
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.