NO EN Logg inn

Genes and Immunity

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Genes and Immunity

p-ISSN:

1466-4879         Periode: [2000 .. ]

e-ISSN:

1476-5470         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://www.naturesj.com/gene/

Forlag:

Nature Publishing Group

ITAR-kode:

8736

NPI Fagfelt:

Biomedisin

Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.4286 0.6794
2015 1 0.6007 1.993
2014 2 1.3945 4.1835
2013 2 0.8438 2.5314
2012 2 1.6 4.8
2011 2 0.68 2.04
2010 1 0.66 0.66
2009 1 1.58 1.58
2008 1 0.93 0.93
2007 1 0.42 0.42
2006 1 0.33 0.33
2005 1 0.69 0.69
2004 1 1.08 1.08
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.