NO EN Logg inn

Kvinnovetenskaplig tidskrift (Nedlagt 2006, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Kvinnovetenskaplig tidskrift

p-ISSN:

0348-8365         Periode: [1980 .. 2006]

Utgiverland:

Sverige

URL:

http://www.swedsciencepress.se/kvt.htm

Etterfølgere:

Tidskrift för Genusvetenskap

ITAR-kode:

5032

NPI Fagfelt:

Kjønnsforskning
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-13
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-11
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.5 0.5
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.