NO EN Logg inn

Annals of the American Association of Geographers

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Annals of the American Association of Geographers

p-ISSN:

2469-4452         Periode: [2016 .. ]

e-ISSN:

2469-4460         Periode: [2016 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://www.tandfonline.com/toc/raag21/current

Forgjengere:

Annals of the Association of American Geographers

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

1031254

NPI Fagfelt:

Geografi

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 1
2020 1 1.0 1.3938
2019 1 0.3333 0.9925
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
This journal should definitely be at level 2. I am surprised it is not. It is one of the leading journals in human geography.
Argumentasjonen støttes av Nasjonalt fagorgan i Geografi. Vi har nominert dette tidsskriftet til nivå II.

This journal is recently nominated for level II.
Is it not somewhat strange that the Annals is categorized as "Level 1" rather than "Level 2"? I do not think it is an overstatement to suggest that most geographers in Norway and internationally would view the Annals of the AAG as amongst the best journals in the discipline. Certainly, it is among the top 20%.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.