NO EN Logg inn

Annals of the Association of American Geographers (Nedlagt 2015, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Annals of the Association of American Geographers

p-ISSN:

0004-5608         Periode: [1911 .. 2015]

e-ISSN:

1467-8306         Periode: [ .. 2015]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://www.tandfonline.com/action/journalInfo[..]

Etterfølgere:

Annals of the American Association of Geographers

Forlag:

Taylor & Francis

ITAR-kode:

6677

NPI Fagfelt:

Geografi

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2015 2 0.0 0.0
2014 2 0.0 0.0
2013 2 0.0 0.0
2012 2 0.0 0.0
2011 2 0.0 0.0
2010 2 0.33 0.99
2009 2 1.0 3.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 0.0 0.0
2006 2 0.6 1.8
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.