NO EN Logg inn

Official Journal of Veterinary Emergency and Critical Care (JVECC) (Nedlagt 2000, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Official Journal of Veterinary Emergency and Critical Care (JVECC)

p-ISSN:

1534-6935         Periode: [1993 .. 2000]

e-ISSN:

2377-6285         Periode: [1993 .. 2000]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp[..]

Etterfølgere:

Journal of Veterinary Emergency and Critical Care (JVECC)

Forlag:

Blackwell Publishing

ITAR-kode:

11149

NPI Fagfelt:

Veterinærmedisin

Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

Ingen nivå-/publiseringshistorikk

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.