NO EN Logg inn

Leukemia

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Leukemia

p-ISSN:

0887-6924         Periode: [1987 .. ]

e-ISSN:

1476-5551         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

http://www.nature.com/leu/index.html

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

11348

NPI Fagfelt:

Hematologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-28
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-31
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 0.1558 4.1062
2019 1 0.6333 1.2354
2018 1 0.0765 0.9101
2017 1 0.7896 1.3788
2016 1 0.0738 0.8067
2015 1 0.25 0.7506
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0238 0.0238
2012 1 2.02 2.02
2011 1 0.02 0.02
2010 1 0.16 0.16
2009 1 0.26 0.26
2008 1 0.5 0.5
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.52 0.52
2005 1 1.69 1.69
2004 1 1.05 1.05
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.