NO EN Logg inn

I forbindelse med omlegging til nytt domene/nettadresse vil Publiseringskanaler være utilgjengelig fredag 15. oktober fra kl. 17.00.

Studies in Language

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Studies in Language

p-ISSN:

0378-4177         Periode: [1977 .. ]

e-ISSN:

1569-9978         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

https://benjamins.com/catalog/sl

Forlag:

John Benjamins Publishing Company

ITAR-kode:

13312

NPI Fagfelt:

Lingvistikk

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 0.0 0.0
2019 2 0.0 0.0
2018 1 2.0 2.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 1.0 1.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.6667 0.6667
2012 1 1.58 1.58
2011 2 1.0 3.0
2010 2 0.33 0.99
2009 2 0.0 0.0
2008 2 0.0 0.0
2007 2 1.0 3.0
2006 2 0.0 0.0
2005 2 0.0 0.0
2004 2 2.0 6.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere
Nasjonalt fagråd anbefaler at dette tidsskriftet flyttes til nivå 2, ettersom dette er en av de viktigste publikasjonskanalene i skjæringsfeltet typologi og funksjonalistisk orientert lingvistikk, som også har en bedydelig relevans for tilstøtende deler av lingvistikken.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.