NO EN Logg inn

Norsk økonomisk tidsskrift (Nedlagt 2010, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Norsk økonomisk tidsskrift

e-ISSN:

1890-0658         Periode: [2004 .. 2010]

Språk:

Norsk (bokmål)

Utgiverland:

Norge

URL:

http://www.samfunnsokonomene.no

Forgjengere:

Norsk Økonomisk Tidsskrift

Etterfølgere:

Samfunnsøkonomen

Utgiver:

Samfunnsøkonomenes Forening

ITAR-kode:

1007869

NPI Fagfelt:

Samfunnsøkonomi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-15
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-04-17
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.