NO EN Logg inn

Økonomisk forum (Nedlagt 2008, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Økonomisk forum

p-ISSN:

1502-6108         Periode: [1947 .. 2008]

Utgiverland:

Norge

URL:

http://www.samfunnsokonomene.no/

Etterfølgere:

Samfunnsøkonomen

ITAR-kode:

5415

NPI Fagfelt:

Samfunnsøkonomi
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-04
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-05-01
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2008 1 0.0 0.0
2007 1 16.66 16.66
2006 1 18.53 18.36
2005 1 21.33 20.74
2004 1 19.333 19.333
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.