NO EN Logg inn

Norsk Lovkommentar

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Norsk Lovkommentar

p-ISSN:

2387-3361         Periode: [2000 .. ]

Språk:

Norsk (bokmål)

Utgiverland:

Norge

URL:

http://www.rettsdata.no

Forlag:

Gyldendal Norsk Forlag A/S

ITAR-kode:

1024927

NPI Fagfelt:

Rettsvitenskap
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-25
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-23
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 4.0 4.0
2019 1 8.0 8.0
2018 1 1.0 1.0
2017 1 4.0 4.0
2016 0 0.0 0.0
2015 0 0.0 0.0
2014 0 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.