NO EN Logg inn

Central European Journal of Mathematics (Nedlagt 2014, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Central European Journal of Mathematics

p-ISSN:

1895-1074         Periode: [2002 .. 2014]

e-ISSN:

1644-3616         Periode: [2002 .. 2014]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Polen

URL:

http://www.springer.com/math/journal/11533

Etterfølgere:

Open Mathematics

Forlag:

Versita

ITAR-kode:

1018036

NPI Fagfelt:

Matematikk
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-22
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-20
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2013 1 0.0 0.0
2012 1 3.0 3.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.5 0.5
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.