NO EN Logg inn

American Journal of Clinical Nutrition

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

American Journal of Clinical Nutrition

p-ISSN:

0002-9165         Periode: [1954 .. ]

e-ISSN:

1938-3207         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

https://academic.oup.com/ajcn

Forlag:

Oxford University Press

Utgiver:

American Society for Nutrition

ITAR-kode:

113

NPI Fagfelt:

Ernæring
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-07
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-28
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Oxford University Press-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 0.6022 8.898
2019 2 2.9786 16.2848
2018 2 2.7073 24.7686
2017 2 1.7903 11.9282
2016 2 1.8842 13.8304
2015 2 2.2041 23.759
2014 2 0.7241 2.1723
2013 2 3.2446 9.7338
2012 2 2.12 6.36
2011 2 1.04 3.12
2010 2 1.57 4.71
2009 2 3.86 11.58
2008 2 3.571 10.713
2007 2 6.275 18.825
2006 2 3.263 9.789
2005 2 3.96 11.88
2004 2 4.992 14.976
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.