NO EN Logg inn

Molecular Psychiatry

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Molecular Psychiatry

p-ISSN:

1359-4184         Periode: [1996 .. ]

e-ISSN:

1476-5578         Periode: [1996 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia
USA

URL:

https://www.nature.com/mp/

Forlag:

Springer Nature

ITAR-kode:

11728

NPI Fagfelt:

Psykiatri
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-13
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-11
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 0.5786 7.3009
2019 2 1.8768 11.9989
2018 2 1.2088 16.5213
2017 2 0.7106 12.0445
2016 2 0.6882 8.1357
2015 2 0.7187 10.2977
2014 2 0.309 0.927
2013 2 0.1738 0.5214
2012 2 0.08 0.24
2011 2 0.3 0.9
2010 2 0.29 0.87
2009 2 0.25 0.75
2008 2 0.28 0.84
2007 2 0.0 0.0
2006 2 0.0 0.0
2005 2 0.0 0.0
2004 2 0.4 1.2
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.