NO EN Logg inn

European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (Nedlagt 2011, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation

p-ISSN:

1741-8267         Periode: [2003 .. 2011]

e-ISSN:

1741-8275         Periode: [2003 .. 2011]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://www.uk.sagepub.com/home.nav

Forgjengere:

Journal of Cardiovascular Risk

Etterfølgere:

European Journal of Preventive Cardiology (EJPC)

Forlag:

Sage Publications

ITAR-kode:

8402

NPI Fagfelt:

Hjerte, kar og luftveier

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.83 0.83
2011 1 4.55 4.55
2010 1 2.29 2.29
2009 1 4.57 4.44
2008 1 2.58 2.58
2007 1 3.126 3.126
2006 1 4.11 4.11
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.