NO EN Login

Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft

Bibliographic Information

International Title:

Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft

p-ISSN:

0084-5310         Period: [1881 .. ]

e-ISSN:

1612-703X         Period: [ .. ]

Language:

German

Country of publication:

Germany

URL:

http://www.degruyter.com/view/j/zstw

Publishing House:

Walter de Gruyter (De Gruyter)

ITAR Code:

1021437

NPI Scientific Field:

Law

Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ International authorship
✅ Approved ISSN

Open Access

 Included in UNIT agreement - Last checked  2021-06-27
De Gruyter agreement with UNIT includes articles with author associated with one of the institutions: Show [+]
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2022 2
2021 2
2020 1 1.0 1.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 1.0 1.0
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
Dette er eit internasjonalt fagtid"sskrift for strafferett, utgitt ved Max Plank Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg (Tyskland). Det er få (eller ingen?) tidsskrift for strafferettsvitskap som når så breidt ut til fagmiljø verda over. Tidsskriftet har (som instituttet) hatt ein høg fagleg standing over mange år. I strafferettsvitskapen er tysk eit meir utbreidt språk for komparativ forsking enn i dei fleste andre disiplinar. Den tysk-inspirerte strafferetten (vitskap og lovgivingstradisjon) har prega store delar av kontinental-Europa, og også sett mange spor i andre verdsdelar (t d Japan, Kina og Latin-Amerika). At tidsskriftet har ein eigen "Auslandsrundschau" avspeglar dette. Personane i redaksjonen er dei aller fremste strafferettsforskarane i Tyskland.
Dette er det mest prestisjefylte tyskspråklige tidsskriftet for internasjonal og komparativ strafferett. Det har solid forankring i fagmiljøet ved Max Plank-instituttet for internasjonal og utenlandsk strafferett i Freiburg.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.no

The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers collects information from other sources and registers. We will endeavour to keep the information up to date and accurate, but we do not accept any liability in relation to any errors or outdated data.