NO EN Logg inn

Journal of ophthalmology

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of ophthalmology

p-ISSN:

2090-004X         Periode: [2009 .. ]

e-ISSN:

2090-0058         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Egypt

URL:

http://www.hindawi.com/journals/jop/

Forlag:

Hindawi Limited

ITAR-kode:

1022404

NPI Fagfelt:

Øyesykdommer
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-26
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-23
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.3056 0.712
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.2 0.6949
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.1429 0.5307
2015 1 0.2 0.5345
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.1111 0.1111
2012 1 0.21 0.21
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.