NO EN Logg inn

Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice (Nedlagt 2011, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice

p-ISSN:

1532-060X         Periode: [2001 .. 2011]

e-ISSN:

1532-0618         Periode: [2001 .. 2011]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20477481

Forgjengere:

Journal of Software Maintenance: Research and Practice
Software Process: Improvement and Practice (SPIP)

Etterfølgere:

Journal of Software: Evolution and Process (JSEP)

Forlag:

John Wiley & Sons

ITAR-kode:

10869

NPI Fagfelt:

Informatikk og datateknikk

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.34 0.34
2009 1 0.67 0.67
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.