NO EN Logg inn

Digital Culture & Society

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Digital Culture & Society

Print ISSN:

2364-2114         Periode: [2015 .. ]

Electronic ISSN:

2364-2122         Periode: [2015 .. ]

Språk:

Engelsk

Land:

Tyskland

URL:

https://www.degruyter.com/view/j/dcs

Forlag:

Transcript Verlag

ITAR-kode:

1029024

NPI Fagfelt:

Medier og kommunikasjon
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-03-31
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-03-27
❌ Ikke inkludert i noen UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-02-27
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1
2019 1 1.0 1.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.