NO EN Logg inn

Hegel-Jahrbuch

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Hegel-Jahrbuch

Print ISSN:

0073-1579         Periode: [1961 .. ]

Electronic ISSN:

2192-5550         Periode: [2010 .. ]

Språk:

Flerspråklig

Land:

Tyskland

URL:

http://www.degruyter.com/view/j/hgjb

Forlag:

Akademie Verlag

ITAR-kode:

1024781

NPI Fagfelt:

Lingvistikk
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-03-24
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-04-16
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.