NO EN Logg inn

Studies in Language Change

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Studies in Language Change

Print ISSN:

2163-0992         Periode: [2012 .. ]

Språk:

Engelsk

Land:

Tyskland

URL:

https://www.degruyter.com/serial/SLC-B/html

Forlag:

De Gruyter Mouton

ITAR-kode:

1023536

NPI Fagfelt:

Lingvistikk
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Tildelt ISSN, mangler bekreftelse

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-03-24
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-03-25
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 3.0 3.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 2.0 2.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.