NO EN Logg inn

Language, Context and Cognition

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Language, Context and Cognition

Print ISSN:

1866-8313         Periode: [2004 .. ]

Språk:

Flerspråklig

Land:

Tyskland

URL:

https://www.degruyter.com/serial/LCC-B/html

Forlag:

De Gruyter Mouton

ITAR-kode:

1014700

NPI Fagfelt:

Lingvistikk
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-04-10
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-04-11
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
2011 2 0.0 0.0
2010 2 2.0 6.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 1.0 1.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.