NO EN Logg inn

Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo

Print ISSN:

0342-1279         Periode: [1956 .. ]

Språk:

Flerspråklig

Land:

Tyskland

URL:

https://www.dainst.org/-/mitteilungen-des-deut[..]

Forlag:

Harrassowitz Verlag

ITAR-kode:

1006365

NPI Fagfelt:

Arkeologi og konservering
Kriterier

❌ Ukjent vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-04-13
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-04-13
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2
2019 2 0.0 0.0
2018 2 0.0 0.0
2017 2 0.0 0.0
2016 2 0.0 0.0
2015 2 0.0 0.0
2014 2 0.0 0.0
2013 2 0.0 0.0
2012 2 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.0 0.0
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.