NO EN Logg inn

Journal of Biomolecular Screening (Nedlagt 2016, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Biomolecular Screening

p-ISSN:

1087-0571         Periode: [1996 .. 2016]

e-ISSN:

1552-454X         Periode: [ .. 2016]

Utgiverland:

Storbritannia

URL:

http://www.sagepub.co.uk/journal.aspx?pid=105615

Etterfølgere:

SLAS Discovery

Forlag:

Sage Publications

ITAR-kode:

9828

NPI Fagfelt:

Biomedisin

Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.8333 0.866
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.875 0.875
2012 1 0.0 0.0
2011 1 0.0 0.0
2010 1 0.0 0.0
2009 1 0.33 0.33
2008 1 0.0 0.0
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.0 0.0
2005 1 0.0 0.0
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.