NO EN Logg inn

Contributions to Management Science

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Contributions to Management Science

p-ISSN:

1431-1941         Periode: [1990 .. ]

e-ISSN:

2197-716X         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

https://www.springer.com/series/1505

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1032249

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig teknologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-21
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-16
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 1.0 1.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.