NO EN Logg inn

International Journal of Mechanical and Materials Engineering

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International Journal of Mechanical and Materials Engineering

p-ISSN:

1823-0334         Periode: [ .. ]

e-ISSN:

2198-2791         Periode: [2014 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Singapore

URL:

https://link.springer.com/journal/40712

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1031376

NPI Fagfelt:

Maskinteknikk
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-05-15
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-05-15
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.