NO EN Logg inn

Yearbook of international sports arbitration

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Yearbook of international sports arbitration

p-ISSN:

2522-8501         Periode: [2017 .. ]

e-ISSN:

2522-851X         Periode: [2017 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

https://www.springer.com/series/15757

Forlag:

Springer

Utgiver:

Springer, Heidelberg

ITAR-kode:

1030102

NPI Fagfelt:

Rettsvitenskap
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-15
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-11
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 0
2020 0 0.0 0.0
2019 0 0.0 0.0
2018 0 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.