NO EN Logg inn

Water science and technology library (WSTL)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Water science and technology library (WSTL)

p-ISSN:

0921-092X         Periode: [1982 .. ]

e-ISSN:

1872-4663         Periode: [2006 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

https://link.springer.com/bookseries/6689

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1030013

NPI Fagfelt:

Marin og maritim teknologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-12
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-11
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.