NO EN Logg inn

The Minerals, Metals & Materials Series

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

The Minerals, Metals & Materials Series

e-ISSN:

2367-1181         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

URL:

http://www.springer.com/series/15240

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1028272

NPI Fagfelt:

Materialteknologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-17
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-15
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 9.9444 14.6051
2019 1 8.4851 14.1246
2018 1 5.7595 8.9067
2017 1 5.6524 9.3746
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.