NO EN Logg inn

Applied water science

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Applied water science

p-ISSN:

2190-5487         Periode: [2011 .. ]

e-ISSN:

2190-5495         Periode: [2011 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

http://link.springer.com/journal/13201

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1026728

NPI Fagfelt:

Miljøteknologi og industriell økologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-06-12
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-06-09
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.2 0.5814
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.