NO EN Logg inn

Controlling: Zeitschrift fuer erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Controlling: Zeitschrift fuer erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung

p-ISSN:

0935-0381         Periode: [1989 .. ]

Språk:

Tysk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

http://rsw.beck.de/cms/main?site=controlling

Forlag:

C.H. Beck

ITAR-kode:

1024542

NPI Fagfelt:

Økonomisk-administrative fag

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 1.0 1.0
2018 1 0.25 0.65
2017 1 1.0 1.0
2016 1 0.1667 0.65
2015 1 1.0 1.0
2014 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.