NO EN Login

ICES Journal of Marine Science

Bibliographic Information

International Title:

ICES Journal of Marine Science

p-ISSN:

1054-3139         Period: [1926 .. ]

e-ISSN:

1095-9289         Period: [1991 .. ]

Language:

English

Country of publication:

United Kingdom

URL:

https://academic.oup.com/icesjms

Publishing House:

Oxford University Press

ITAR Code:

9054

NPI Scientific Field:

Biology

Criteria

✅ Scientific editorial board
✅ Peer reviewed
✅ Min. national authorship
✅ Confirmed ISSN

Open Access

 Included in UNIT agreement - Last checked  2021-06-27
Oxford University Press agreement with UNIT includes articles with author associated with one of the institutions: Show [+]
Akershus universitetssykehus HF
Folkehelseinstituttet
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskulen på Vestlandet
NORCE Norwegian Research Centre AS
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet - Storbyuniversitetet
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Plan S: Journal Checker Tool [+]

Scientific level placements and Norwegian HEIs publication points

Year Scientific Level Author Shares Publication Points
2022 2
2021 1
2020 1 5.2813 11.7318
2019 1 5.1941 11.6088
2018 1 4.4028 11.3611
2017 1 7.1232 13.2996
2016 1 4.7871 10.5144
2015 1 5.474 12.3083
2014 1 5.8052 5.8052
2013 1 3.4391 3.4391
2012 1 3.28 3.28
2011 1 2.32 2.32
2010 1 2.83 2.83
2009 1 4.67 4.67
2008 1 5.89 5.89
2007 1 4.79 4.79
2006 1 6.51 6.51
2005 1 5.96 5.96
2004 1 4.57 4.57
Published in May the following year

Comments

Comments regarding updates on the publication channel are only visible for you and the advisors. Comments regarding the scientific quality and levels will be public.

Login to comment
ICES JMS publiserer artikler innen marinbiologi, fiskeribiologi, økologi og biologisk oseanografi, IKKE kjemisk- og fysisk oseanografi. Det er derfor rart at tidskriftet er plassert under geofag og ikke under biologi hvor det helt klart hører hjemme.
ICES JMS har hatt en svært positiv utvikling de seneste år. Fra å være en journal som dekket et relativt snevet fagfelt innen fiskeri, så har den blitt en toneangivende informasjonskilde om bærekraftig høsting av marine økosystem under sterk menneskelig påvirkning i et langt videre perspektiv. Gjennomslagskraften til journalen er reflektert i den stadig forbedrede rangeringen (Journal Impact Factor), og er nå den høyest rangerte fiskerijournalen for originale forskningsresultater. Den økende bredden og viljen til å gå i dybden gjennom temavolum viser at dette er en journal som reflekterer den generelle vitenskapelige diskusjonen og gjør den til et talerør som ikke kan ignoreres langt utover fiskerimiljøene. Jeg er derfor ikke i tvil om, og anbefaler sterkt at ICES JMS blir flyttet til nivå 2 journal.
Det virker feil å knytte dette biologiske tidsskriftet til geofag.
There is no doubt that the ICES Journal of Marine Science (ICESJMS) satisfies the criteria to be categorized as Level 2. All indices have significantly and steadily increased for more than 10 years. For example, the impact factor increased from around 1 in 2003 to 3.367 in 2019. Compared to other journals in the field of marine science and fisheries, the ICESJMS ranks high, almost always in the top ten. Even beyond its field, and compared to all journals indexed in the Web of Science its impact factor places the ICESJMS in the top 18% of scientific journals.
It has an excellent reputation due to the quality of the articles published, the topics and the efficiency of the peer-review/editing system. I also want to point out that the this journal publishes topics in marine biology and fisheries rather than "Geofag".
I fully recommend the an upgrade to Level 2 for the ICES Journal of Marine Science. The recent statistics make clear that is clearly a leading publication channel in a wide variety of academic contexts and publish the most outstanding works by researchers from many different countries. In addition the 5-year JIF is now 3.402. The journal's Editor and Associate Editors do excellent and timely work with the review process, and the journal's overall professionality makes it a journal of choice for researchers in my field of fisheries biology and marine natural resource management. Dorothy J. Dankel, University of Bergen, Department of Fisheries and Marine Biology/Ocean Sustainability Bergen/Nordic Marine Think Tank.
Jeg foreslår med dette at ICES Journal of Marine Science (IJMS) plasseres på nivå 2. IJMS har i en årrekke vært den viktigste journalen for Havforskningsinstituttet, der jeg er ansatt, å publisere i. I løpet av de siste årene har IJMS had en ytterligere god utvikling, noe som gjennspeiles i publiseringsindikatorene. IJMS har nå høyere rankering enn tidsskrifter i samme fagfelt som er på nivå 2. IJMS er et viktig tidsskrift for fagområder av stor betydning for Norge, særlig fiskeribiologi og marinbiologi. IJMS kommer også godt ut i breiere sammenligninger, både innen biologi og geofag.
Asbjørn Vøllestad
Nominering av ICES Journal of Marine Sciences som nivå 2-tidsskrift.
ICES Journal of Marine Science hatt en klar oppadgående trend når det gjelder kvalitet de siste ti årene – det gjelder antall publiserte artikler, avslagsraten og generell «impact» i fagfeltet.
I løpet av denne perioden har den passert flere av tidsskriftene som for tiden er rangert som nivå 2–tidsskrift (f.eks. Marine Ecology Progress Series; Fisheries Oceanography). I 2018-rangering til Science Citation Indeks har ICES Journal of Marine Sciences en Journal Impact Factor på 3.367, og er rangert som følger: Fiskeri: 5 av 52; Marin- og ferskvannsbiologi: 11 av 108; Oseanografi; 6 av 65.
ICES Journal of Marine Sciences har nå den høyeste rangeringen (basert på impact factor) av alle tidsskrifter som publiserer grunnleggende studier innen fiskerielaterte emner, og topp 10% av tidsskrifter i alle de tre kategoriene som det indekseres i.
De siste årene har ICES Journal of Marine Science vært et av de viktigste tidsskriftene for fiskeri- og havforskere, både i Norge og internasjonalt. Av disse grunnene nominerer jeg ICES Journal of Marine Science for inkludering i nivå 2.

L. Asbjørn Vøllestad, professor

University of Oslo
Department of Biosciences
Center for Ecological and Evolutionary Synthesis CEES
Post Office Box 1066 Blindern
NO-0316 Oslo
Norway
Jeg støtter forslaget om å plasserer ICES Journal of Marine Science på nivå 2 da tidsskriftet generelt holder en høy kvalitet, noe som er reflektert i stadig stigende rating i forhold til andre sammenlignbare tidsskrift. ICES JMS er for tiden det høyest rangerte tidsskrift innen "Fisheries" som publiserer originale forskningsresultater (ikke review og sammenfatning av andres arbeider). I tillegg har det høy rangering i et videre fagfelt innen både geo og bio. Volumet av artikler er relativt høyt, og peer review prosessen profesjonell, noe som ytterligere gjør ICES JMS til et av de foretrukne journalene innen marine fag.
Jeg ønsker å nominere ICES Journal of Marine Sciences til nivå 2.

Etter alle beregninger - antall innsendinger, antall publiserte artikler, raten av avslag (økende årlig, og nå ca. 70%), kvalitet og påvirkning, har ICES Journal of Marine Science hatt en oppadgående bane de siste ti årene.

I løpet av denne perioden har den overgått flere av journalene som for tiden er oppført på nivå 2 (f.eks. Marine Ecology Progress Series; Fisheries Oceanography).

I Web of Science, Science Citation Indeks 2018-rangeringer, har ICES Journal of Marine Sciences en Journal Impact Factor = 3.367, og er rangert som følger:

Fiskeri = 5. av 52
Marine og ferskvannsbiologi = 11. av 108
Oseanografi = 6. av 65

ICES Journal of Marine Sciences har nå den høyeste rangeringen av alle tidsskrifter som publiserer grunnleggende studier innen fiskerelaterte emner, og topp 10% av tidsskrifter i alle de tre kategoriene som det indekseres i.

WoS gir nå også en egenfaktorrangering av tidsskrifter. Eigenfactorscoren er en vurdering av den samlede viktigheten av et vitenskapelig tidsskrift innen sitt felt. Tidsskrifter er rangert etter antall innkomne siteringer, med siteringer fra høyt rangerte tidsskrifter vektet for å gi et større bidrag til egenfaktoren enn de fra lavt rangerte tidsskrifter. Som et mål på viktighet skalerer Eigenfactorscoren den totale påvirkningen av en journal. Alt annet likt, tidsskrifter som har en stor innvirkning på feltet har en høg Eigenfactorscore. ICES Journal of Marine Science egenfaktor score for 2018 var:

Fiskeri = 3. av 52
Marin og ferskvannsbiologi = 7. av 108
Oseanografi = 7. av 65

De siste årene har ICES Journal of Marine Science vært et av de viktigste tidsskriftene for fiskeri- og havforskere, både i Norge og internasjonalt.

Av disse grunnene nominerer jeg ICES Journal of Marine Science for inkludering i nivå 2.

Anne Berit Skiftesvik, 1183 forsker
I support the placement of ICES JMS as a Level 2 Journal. This journal has seen a substantial change in the quality and importance of its content over the last 10 years. This is clearly reflected in the change in trajectory of the journals impact factor (JiF). The journal is now ranked in the top 10% of three Web of Science categories (Marine and Freshwater Biology, Oceanography and Fisheries). In recent years the journal has attracted and published important papers and opinion pieces of significant importance to the Norwegian Science community. The journal is also worthy of Level 2 status with the publishing of special theme issues such as on ocean acidification. At the Norwegian Polar Institute the journal is very important for the quality and type of papers published that are of direct relevance to our role in both Polar Research and Applied management advice. Gary Griffith NPI
ICES JMS is a leading journal in fisheries and marine sciences and I express support placement of the journal in level 2.

Malcolm Jobling
UiT
Jeg ønsker med dette å nominere ICES JMS til nivå 2. ICES JMS er en av de viktigste journalene i sin fagdisiplin og har de siste årene utmerket seg på flere områder innen oseanografi og marin biologi.
Dette reflekteres en i JIF som har økt til 3.367 (5-year JIF 3.402) som er meget høyt i sin fagdisiplin og har blitt journalen med høyest gjennomslag de siste årene (blant annet høyere enn flere journaler som er definert som nivå 2 per dags dato, f.eks. MEPS). I tillegg er ICES JMS blant de topp 10% av alle journaler rangert av WoS i 3 kategorier. ICES JMS er således første valget for de fleste forskere i vårt fagfelt og er således en ledende journal som bør rangeres på nivå 2.

Norwegian Directorate for Higher Education and Skills
Postbox 1093, 5809 Bergen
Phone: (+47) 55 30 38 00
Email: post@hkdir.no

The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers collects information from other sources and registers. We will endeavour to keep the information up to date and accurate, but we do not accept any liability in relation to any errors or outdated data.