NO EN Logg inn

Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte (ZNThG)

Grunnleggende informasjon

Original tittel:

Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte (ZNThG)

Internasjonal tittel:

Journal for the History of Modern Theology (JHMTh)

p-ISSN:

0943-7592         Periode: [1994 .. ]

e-ISSN:

1612-9776         Periode: [2000 .. ]

Språk:

Flerspråklig

Utgiverland:

Tyskland

URL:

http://www.degruyter.com/view/j/znth

Forlag:

Walter de Gruyter (De Gruyter)

ITAR-kode:

1031304

NPI Fagfelt:

Teologi og religionsvitenskap
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-08
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-04
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
De Gruyter-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.