NO EN Logg inn

Journal of Sustainable Development

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Sustainable Development

p-ISSN:

1913-9063         Periode: [2008 .. ]

e-ISSN:

1913-9071         Periode: [2008 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Canada

URL:

http://ccsenet.org/journal/index.php/jsd/

Utgiver:

Canadian Center of Science and Education

ITAR-kode:

1019615

NPI Fagfelt:

Tverrfaglig samfunnsforskning
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-24
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-18
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 0
2020 0 0.0 0.0
2019 0 0.0 0.0
2018 0 0.0 0.0
2017 0 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 1.0 1.0
2014 1 1.5 1.5
2013 1 0.7955 0.7955
2012 1 1.0 1.0
2011 1 0.75 0.75
2010 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.