NO EN Logg inn

Journal of Coatings Technology (JCT) (Nedlagt 2003, har etterfølger)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Coatings Technology (JCT)

p-ISSN:

0361-8773         Periode: [1976 .. 2003]

e-ISSN:

2168-815X         Periode: [ .. 2003]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

USA

URL:

http://www.springerlink.com/?MUD=MP

Etterfølgere:

JCT CoatingsTech
Journal of Coatings Technology and Research (JCTR)

Utgiver:

Federation of Societies for Coatings Technology

ITAR-kode:

1270

NPI Fagfelt:

Kjemisk teknologi

Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon
✅ Fagfellevurdert
✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets
✅ Godkjent ISSN

Åpen tilgang

Plan S: Journal Checker Tool [+]

Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng

År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2004 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Kommentarer

Kommentarer som gjelder oppdatering av informasjon, er kun synlig for deg og saksbehandler. Kommentarer som gjelder faglige innspill og nivå, blir offentlige.

Logg inn for å kommentere

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.