NO EN Logg inn

Journal of Integrative Bioinformatics (JIB)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Integrative Bioinformatics (JIB)

e-ISSN:

1613-4516         Periode: [2004 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

https://www.degruyter.com/view/j/jib

Forlag:

Walter de Gruyter (De Gruyter)

ITAR-kode:

1031118

NPI Fagfelt:

Biologi
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-12
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-08-03
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
De Gruyter-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.1111 0.3753
2019 1 0.0588 0.2837
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.