NO EN Logg inn

Springer Proceedings in Business and Economics

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Springer Proceedings in Business and Economics

p-ISSN:

2198-7246         Periode: [2014 .. ]

e-ISSN:

2198-7254         Periode: [2014 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

http://www.springer.com/series/11960

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1027016

NPI Fagfelt:

Økonomisk-administrative fag
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-09
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-05
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 1.5 1.7071
2017 1 3.1667 4.1077
2016 1 0.875 1.1628
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.