NO EN Logg inn

Journal of High Energy Physics (JHEP)

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of High Energy Physics (JHEP)

p-ISSN:

1126-6708         Periode: [1997 .. 2000]

e-ISSN:

1029-8479         Periode: [1997 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Italia
Tyskland

URL:

http://www.springer.com/physics/elementary/jou[..]

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

10272

NPI Fagfelt:

Fysikk
Kriterier

❌ Uregistrert redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-10
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-09
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2022 2
2021 2
2020 2 20.1278 160.3647
2019 2 20.4899 160.0288
2018 2 25.3241 189.3683
2017 2 9.9662 65.9068
2016 2 20.5505 155.6635
2015 2 22.8828 170.836
2014 2 17.3036 51.9108
2013 2 13.022 39.066
2012 2 16.02 48.06
2011 2 5.1 15.3
2010 2 1.74 5.22
2009 2 1.16 3.48
2008 2 0.0 0.0
2007 2 0.5 1.5
2006 2 1.17 3.51
2005 2 0.86 2.58
2004 2 0.66 1.98
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.