NO EN Logg inn

EJNMMI Physics

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

EJNMMI Physics

p-ISSN:

2197-7364         Periode: [2014 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Tyskland

URL:

http://ejnmmiphys.springeropen.com/

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1027633

NPI Fagfelt:

Fysikk
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-09
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-05
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.625 0.7746
2018 1 0.0667 0.325
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.5 0.7071
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.