NO EN Logg inn

International Series in Operations Research and Management Science

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

International Series in Operations Research and Management Science

p-ISSN:

0884-8289         Periode: [1982 .. ]

e-ISSN:

2214-7934         Periode: [ .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

http://www.springer.com/series/6161

Forlag:

Springer

ITAR-kode:

1022765

NPI Fagfelt:

Økonomisk-administrative fag
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-06
❌ Ikke indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-02
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 1.3333 1.7506
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.125 0.5814
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.5 0.7071
2014 0 0.0 0.0
2013 0 0.0 0.0
2012 0 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.