NO EN Logg inn

Ambio

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Ambio

p-ISSN:

0044-7447         Periode: [1972 .. ]

e-ISSN:

1654-7209         Periode: [2000 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Sverige

URL:

https://www.springer.com/journal/13280

Forlag:

Springer

Utgiver:

Royal Swedish Academy of Sciences

ITAR-kode:

6473

NPI Fagfelt:

Geofag
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal eller internasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-12
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-08
 Inkludert i UNIT-avtale - Sist oppdatert  2021-06-27
Springer Nature-avtalen med UNIT omfatter artikler med korresponderende forfatter som har tilknytning til en av institusjonene: Vis [+]
Akershus universitetssykehus HF
Bjørknes Høyskole
Folkehelseinstituttet
GRID-Arendal
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Kristiania - Ernst G Mortensens Stiftelse
Institutt for Energiteknikk
Meteorologisk institutt
NIBIO
NILU - Stiftelsen Norsk Institutt For Luftforskning
Nofima
NORCE Norwegian Research Centre AS
Nord Universitet
Nordlandsforskning
Norges Geotekniske Institutt
Norges Handelshøyskole
Norges Idrettshøgskole - Biblioteket
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Polarinstitutt
OsloMet - Storbyuniversitetet
SINTEF AS
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Sykehuset Østfold HF
Transportøkonomisk institutt
UiO : Universitetsbiblioteket
UiT - Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetssenteret på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Vestlandsforsking
Vestre Viken HF
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 2.4044 7.3163
2019 1 0.7627 2.7849
2018 1 1.15 1.9896
2017 1 2.7436 3.8227
2016 1 1.1116 3.3761
2015 1 0.6339 1.7859
2014 1 0.25 0.25
2013 1 0.1769 0.1769
2012 1 0.68 0.68
2011 1 0.7 0.7
2010 1 0.17 0.17
2009 1 0.83 0.83
2008 1 3.468 3.468
2007 1 0.0 0.0
2006 1 0.56 0.56
2005 1 0.33 0.33
2004 1 3.022 3.022
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.