NO EN Logg inn

JACC. Heart failure

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

JACC. Heart failure

p-ISSN:

2213-1779         Periode: [2013 .. ]

e-ISSN:

2213-1787         Periode: [2013 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

http://heartfailure.onlinejacc.org/journal.aspx

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

1024695

NPI Fagfelt:

Hjerte, kar og luftveier
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Nasjonal forfatterkrets

✅ Bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-25
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-23
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.4405 1.7473
2019 1 0.0313 0.2711
2018 1 0.25 0.65
2017 1 0.1354 0.851
2016 1 0.0 0.0
2015 1 0.0 0.0
2014 1 0.1945 0.1945
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.