NO EN Logg inn

Procedia Economics and Finance

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Procedia Economics and Finance

e-ISSN:

2212-5671         Periode: [2012 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Nederland

URL:

http://www.journals.elsevier.com/procedia-econ[..]

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

1023767

NPI Fagfelt:

Samfunnsøkonomi
Kriterier

❌ Ikke vitenskapelig redaksjon

❌ Ikke fagfellevurdering

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
❌ Ikke indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-08
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-03
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.0 0.0
2019 1 0.0 0.0
2018 1 0.0 0.0
2017 1 0.0 0.0
2016 1 0.0 0.0
2015 1 16.0333 11.6299
2014 1 0.0 0.0
2013 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.