NO EN Logg inn

Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering

Grunnleggende informasjon

Internasjonal tittel:

Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering

p-ISSN:

1674-7755         Periode: [2009 .. ]

Språk:

Engelsk

Utgiverland:

Kina

URL:

http://www.rockgeotech.org

Forlag:

Elsevier

ITAR-kode:

1021849

NPI Fagfelt:

Anvendt geologi og petroleumsfag
Kriterier

✅ Vitenskapelig redaksjon

✅ Fagfellevurdert

✅ Internasjonal forfatterkrets

❌ Uregistrert om bekreftet ISSN

Åpen tilgang?
 Indeksert i DOAJ - Sist oppdatert  2021-07-23
 Indeksert av Sherpa Romeo - Sist oppdatert  2021-07-22
Plan S: Journal Checker Tool [+]
Nivåplasseringer og UH-sektorens publiseringspoeng
År Nivå Forfatterandeler Publiseringspoeng
2021 1
2020 1 0.375 0.8222
2019 1 2.4929 3.5355
2018 1 2.0 2.0
2017 1 2.4167 3.2813
2016 1 1.5833 1.1807
2015 1 0.0 0.0
2014 1 1.8333 1.8333
2013 1 0.0 0.0
2012 1 0.0 0.0
Offentliggjøres i mai året etter

Logg inn for å kommentere


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Postboks 1093, 5809 Bergen
Tlf: 55 30 38 00
E-post: post@hkdir.no

Register over vitenskapelige publiseringskanaler innhenter opplysninger fra andre informasjonskilder og registre for å berike informasjonen. Vi ønsker å holde registeret oppdatert med så riktige data som mulig, men vi frasier oss alt ansvar dersom man finner at oppgitte informasjonen fra andre kilder er feil eller utdatert.